>

KES TIPU TANAH

tipu tanah, tipu tandatangan

KES TIPU TANAH

Anda mempunyai sebidang tanah. Namun, tanpa anda sedari, hak milik tanah yang dimiliki oleh anda itu telah bertukar tangan kepada orang lain, sedangkan anda tidak pernah menjual tanah anda itu kepada sesiapa. Anda mendapati tanda tangan anda telah ditiru atau terdapat dokumen-dokumen palsu yang telah digunakan untuk perpindahan hak milik tersebut. Bagaimana kejadian ini boleh berlaku dan apakah tindakan anda yang selanjutnya.

1. Kes penipuan hakmilik tanah ini memang kerap berlaku dan bilangan kes-kes penipuan ataupun manipulasi sebegini semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2. Apabila anda mendapati tanah yang anda miliki telah bertukar milik kepada pihak ketiga tanpa kesedaran atau pengetahuan anda, berikut adalah langkah-langkah dan tindakan yang anda perlu ambil.

A) MEMBUAT CARIAN HARTANAH.

i. Apabila anda mendapat maklumat bahawa tanah anda telah bertukar tangan tanpa pengetahuan anda, anda perlu membuat cabutan Catatan Carian Persendirian ataupun Sijil Carian Rasmi berkenaan Hartanah tersebut di Pejabat Tanah dengan secepat mungkin.

ii. Catatan Carian Persendirian ataupun Sijil Carian Rasmi (ataupun lebih kerap dirujuk sebagai Land Search/Carian Tanah) ini adalah dokumen yang akan menunjukkan butir-butir dan rekod milikan dan transaksi  yang dijalankan keatas Hartanah tersebut.

iii. Melalui dokumen Land Search ini, anda akan dapat memastikan bahawa Hartanah milik anda tersebut telahpun benar-benar dipindah milik kepada pihak ketiga.

iv. Melalui dokumen Land Search tersebut juga, anda akan memperoleh maklumat-maklumat pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pindah milik tersebut untuk memudahkan anda membuat laporan kepada pihak Polis.

B) MENDAFTARKAN KAVEAT

i. Sekiranya melalui Land Search  tersebut, anda mendapati bahawa Hartanah milik anda tersebut memang benar-benar telah dipindah milik kepada pihak ketiga, maka anda perlu mendaftarkan Kaveat Persendirian di Pejabat Tanah ke atas Hartanah tersebut dengan secepat mungkin.

ii. Kaveat Persendirian ini akan berfungsi untuk menghalang apa-apa transaksi lanjut (contohnya; tanah tersebut dijual oleh pihak ketiga kepada pihak yang lain) daripada berlaku di dalam masa yang terhad.

iii. Sekiranya pihak ketiga tersebut ingin menjual Hartanah tersebut, maka Kaveat tersebut akan menghalang urusan pindah milik tersebut daripada berlaku, melainkan Kaveat tersebut dipotong terlebih dahulu.

C) MEMBUAT LAPORAN POLIS

i. Setelah anda mendapat maklumat yang berkenaan melalui Land Search, maka anda hendaklah membuat laporan polis dengan secepat mungkin.

ii. Ini adalah kerana penipuan hartanah adalah satu kesalahan jenayah yang boleh disiasat dan didakwa oleh pihak yang berwajib.

D) MERUJUK KEPADA PEGUAM

i. Setelah anda membuat Land Search dan membuat laporan polis berkenaan penipuan tersebut, anda hendaklah mendapatkan nasihat undang-undang daripada peguam untuk tindakan seterusnya di Mahkamah.

ii. Tindakan Mahkamah melalui saman sivil ini berfungsi untuk mendapatkan kembali Hartanah tersebut melalui satu Perintah Mahkamah, menghalang apa-apa transaksi lanjut berlaku ke atas Hartanah tersebut sementara kes dibicarakan di Mahkamah melalui Perintah Injunksi Interim (Interim Injunction) dan untuk mendapatkan apa-apa pampasan sivil daripada pihak-pihak yang terbabit sekiranya dibenarkan.

E) MASA ADALAH INTIPATI

i. Kesemua langkah-langkah yang disarankan di atas hendaklah dibuat dengan secepat mungkin. Baik untuk melakukan Land Search sehinggalah merujuk kepada peguam.

ii. Keputusan samada anda boleh mendapatkan kembali Hartanah tersebut atau tidak, adalah bergantung kepada masa.

iii. Sekiranya anda lambat mengambil tindakan, dan Hartanah tersebut dijual oleh pihak ketiga kepada pembeli yang lain yang tidak mempunyai pengetahuan tentang penipuan pihak ketiga tersebut, maka kemungkinan untuk anda kehilangan Hartanah tersebut adalah sangat tinggi.

iv. Kenapa? Ini adalah kerana undang-undang yang ditetapkan di dalam Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa sekiranya Hartanah tersebut belum dijual kepada pihak seterusnya yang tidak mempunyai pengetahuan tentang penipuan tersebut (Bona Fide Subsequent Purchaser), maka anda masih mempunyai hak ke atas Hartanah tersebut melalui konsep yang dikenali sebagai Deferred Indefeasibility (Kepentingan tidak boleh sangkal yang tergantung).

v. Sekiranya ianya telah dijual kepada pihak seterusnya, maka peluang untuk mendapatkan semula Hartanah tersebut akan menjadi sangat-sangat sukar dan rumit.

3. Oleh yang demikian, sekiranya anda mendapati Hartanah anda telah bertukar tangan tanpa pengetahuan anda atau melalui apa-apa cara seperti pemalsuan tandatangan, salah tanggap, penipuan atau melalui dokumen-dokumen yang tidak sah atau cukup, maka jangan berlengah-lengah untuk mendapatkan khidmat peguam.

tipu tanah, tipu pejabat tanah0 Pertanyaan & Jawapan

Anda mempunyai sebarang pertanyaan? Tanya saya di sini atau whatsapp saya dengan klik butang whatsapp di skrin atau isi borang pertanyaan.