>

12 SEBAB MENGAPA SYARIKAT ANDA BOLEH DIGULUNGKAN MENURUT AKTA SYARIKAT 2016

penggulungan syarikat, sebab syarikat gulung

Sebagai pemilik perniagaan, anda telah meluangkan masa dan tenaga untuk membina syarikat anda dari bawah ke atas. Walau bagaimanapun, walaupun anda telah berusaha dengan sebaik mungkin, mungkin akan ada masanya di mana anda dihadapkan dengan keputusan yang sukar untuk menghentikan perniagaan anda. Tetapi bilakah Mahkamah boleh memerintahkan pembubaran syarikat anda?


Dalam artikel ini, kami akan menerangkan 12 sebab mengapa syarikat boleh diarahkan untuk dibubarkan mengikut Akta Syarikat 2016. Jadi, sama ada anda baru memulakan perniagaan atau sudah lama berada dalam perniagaan, teruskan membaca untuk mengetahui apa yang perlu anda ketahui untuk mengelakkan pembubaran di Mahkamah.


1. Jika syarikat telah mengeluarkansatu  resolusi khas untuk membubarkan syarikat melalui mahkamah: Contohnya, sekiranya pemegang saham syarikat telah mengeluarkan satu resolusi khusus untuk membubarkan syarikat dan telah meminta agar mahkamah mengawasi proses tersebut.

2. Jika syarikat gagal mengemukakan deklarasi statutori yang diperlukan di bawah Akta Syarikat 2016: Contohnya, syarikat dikehendaki mengemukakan deklarasi statutori kepada Pendaftar Syarikat dalam masa 30 hari selepas pendaftaran. Sekiranya syarikat gagal melakukannya, ia mungkin dianggap ingkar dan boleh berhadapan dengan tindakan penggulungan syarikat.

3. Jika syarikat tidak memulakan perniagaan dalam tempoh satu tahun selepas pendaftaran atau telah menggantungkan perniagaannya selama satu tahun penuh: Contohnya, sekiranya syarikat tidak memulakan operasi dalam satu tahun selepas pendaftaran atau telah menggantungkan operasi selama satu tahun penuh, mahkamah boleh memerintahkan syarikat tersebut digulungkan.

4. Jika syarikat tidak mempunyai ahli: Contohnya, sekiranya syarikat tidak mempunyai ahli, ia tidak dapat berfungsi sebagai entiti undang-undang (legal entity) dan boleh dibubarkan oleh mahkamah.

5. Jika syarikat tidak mampu membayar hutangnya: Contohnya, sekiranya syarikat tidak mampu membayar hutangnya, lazimnya apabila gagal membayar hutang penghakiman (judgment debt) seperti yang dipertanggungjawabkan keatasnya, ia mungkin dianggap insolven dan boleh berhadapan dengan tindakan penggulungan syarikat.

6. Jika pengarah telah bertindak dalam kepentingan mereka sendiri daripada dalam kepentingan ahli secara keseluruhan atau bertindak dengan cara yang tidak adil atau tidak adil terhadap ahli: Contohnya, sekiranya pengarah telah melanggar kewajipan fidusiari mereka atau bertindak dengan cara yang tidak adil kepada pemegang saham, mahkamah boleh memerintahkan pembubaran syarikat.

7. Jangka masa tetap yang dinyatakan dalam konstitusi syarikat telah tamat atau berlaku kejadian yang menyebabkan syarikat itu terbubar: Contohnya, jika konstitusi syarikat menyatakan bahawa syarikat akan dibubarkan selepas tempoh 8 tahun dari tarikh pendaftaran, dan tempoh itu sudah tamat, mahkamah boleh mengarahkan pembubaran syarikat.

8. Mahkamah menganggap adil dan saksama untuk membubarkan syarikat: Ini adalah ketentuan yang membolehkan mahkamah untuk memerintahkan penggulungan syarikat jika Mahkamah menganggap ianya adil dan saksama untuk dilakukan, walaupun tanpa alasan lain.

9. Syarikat memegang lesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, dan lesen itu telah ditarik balik: Sebagai contoh, jika sebuah syarikat beroperasi sebagai bank tetapi lesen banknya telah ditarik balik oleh bank pusat kerana melanggar peraturan kewangan, mahkamah boleh mengarahkan syarikat tersebut digulungkan.

10. Syarikat menjalankan perniagaan berlesen tanpa mendapat lesen yang sewajarnya atau menerima deposit di Malaysia dengan melanggar Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013: Contohnya, jika sebuah syarikat menerima deposit daripada orang ramai tetapi tidak mempunyai lesen yang diperlukan, ia boleh diarahkan untuk digulungkan.

11. Syarikat digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau tujuan yang merugikan atau tidak selaras dengan keamanan, kesejahteraan, keselamatan, kepentingan awam, ketertiban awam, atau moraliti di Malaysia: Sebagai contoh, jika sebuah syarikat dijadikan platform untuk menjalankan aktiviti haram seperti penipuan atau pengubahan wang haram, mahkamah boleh mengarahkan penggulungan syarikat.

12. Menteri telah membuat deklarasi di bawah Seksyen 590: Seksyen 590 membolehkan Menteri membuat deklarasi bahawa adalah dalam kepentingan awam untuk membubarkan sebuah syarikat. Jika deklarasi tersebut dibuat, syarikat itu mungkin diarahkan untuk dibubarkan.

Perlu diingatkan bahawa ini hanya contoh-contoh umum dan setiap situasi pembubaran syarikat akan berbeza-beza berdasarkan keadaan fakta dan undang-undang yang berkaitan. Oleh itu, adalah penting untuk mendapatkan nasihat profesional jika anda sedang menghadapi isu-isu pembubaran syarikat.

_________________________


Penafian: Rencana ini diterbitkan dengan tujuan untuk kesedaran dan pengetahuan umum. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam rencana ini tidak boleh dijadikan panduan untuk memulakan tindakan undang-undang secara sendirian, tanpa terlebih dahulu merujuk kepada seorang peguam yang berpengalaman.

Untuk sebarang maklumat lanjut berkenaan dengan rencana ini atau untuk mengatur sesi konsultasi guaman, anda boleh berhubung dengan mana-mana peguam pilihan anda, atau pun anda boleh menghubungi kami melalui whatsapp dengan menekan imej diatas.

0 Pertanyaan & Jawapan

Anda mempunyai sebarang pertanyaan? Tanya saya di sini atau whatsapp saya dengan klik butang whatsapp di skrin atau isi borang pertanyaan.