>

PENIPUAN TANAH - TINDAKAN MAHKAMAH DAN PENGEMBALIAN TANAH

saman hakmilik tanah, saman tanah, norhafizlaw

PENIPUAN HAK MILIK HARTANAH - PENGEMBALIAN HAKMILIK MELALUI TINDAKAN MAHKAMAH

Apabila tanah anda telah dipindahmilik dengan cara penipuan atau pemalsuan atau salah tanggap, adakah anda boleh mendapatkan semula hakmilik tanah tersebut? Bagaimana pula sekiranya tanah tersebut telah dijual kepada orang lain?

KERUMITAN KES TIPU PEMILIKAN TANAH

1. Sejak seberapa lama, kes-kes yang melibatkan penipuan hak milik atau pemilikan tanah ini adalah diantara kes-kes yang diberi perhatian yang khusus bukan sahaja oleh pengamal-pengamal undang, malah oleh para ahli-ahli akademik.

2. Ini berikutan daripada kerumitan kes-kes tipu tanah disebabkan oleh peruntukan-peruntukan yang terkandung (dan yang tidak terkandung) di dalam Kanun Tanah Negara. 

3. Kanun Tanah Negara 1965 adalah merupakan teks undang-undang utama berkenaan dengan hal ehwal hartanah negara.

TINDAKAN MAHKAMAH

4. Apabila anda mendapati tanah anda telah bertukar hakmilik kepada pihak yang tidak bertanggungjawab (dirujuk disini sebagai Si Penipu) tanpa penglibatan anda, cara yang terbaik untuk mendapatkan semula tanah tersebut adalah melalui tindakan di Mahkamah.

5. Kenapa perlu lantik peguam dan fail saman di Mahkamah? Tidak kah Pejabat Tanah boleh terus memotong nama Si Penipu dan mengembalikan nama anda sebagai pemilik di atas geran? Tidak semudah itu.

6. Ini adalah kerana, apabila nama pemilik di atas sesuatu geran itu telah bertukar daripada nama anda kepada nama Si Penipu, Pejabat Tanah tidak akan sewenang-wenangnya menukar nama hakmilik tanah tersebut kepada nama anda tanpa sebarang perintah atau penghakiman daripada Mahkamah. 

7. Ini disebabkan Kanun Tanah Negara telah memperuntukkan bahawa pemilik yang namanya tertera pada geran sesuatu tanah itu mempunyai hak yang tidak boleh dipertikai ke atas tanah tersebut. 

INDEFEASIBILITY OF TITLE

8. Konsep ini dikenali sebagai Indefeasibility of Title ataupun Hakmilik Tanah yang Tidak Boleh Disangkal.

9. Apa yang dimaksudkan dengan konsep indefeasibility of title? Secara mudahnya, sesiapa namanya tertera pada geran, maka beliau adalah pemilik berdaftar dan berhak sepenuhnya keatas sesuatu tanah itu. Melainkan beberapa pengecualian, tiada seorang pun yang boleh mempertikaikan hak milik tersebut.

10. Dia boleh menjual tanah tersebut kepada sesiapa sahaja, dia boleh menyewakan atau memajakkan tanah tersebut atau dia boleh membina rumah di atas tanah tersebut. Tiada siapa yang boleh mempertikaikan tindakannya.

12. Oleh sebab itu lah, melainkan terdapatnya perintah atau penghakiman Mahkamah, Pejabat Tanah tidak akan sewenang-wenangnya menukar nama hakmilik yang tertera di atas geran. Impak pendaftaran nama pada sesuatu geran adalah besar.

13. Jadi, tidak boleh tidak, anda perlu memulakan tindakan di Mahkamah untuk menghalang sebarang urusniaga lanjut dilakukan keatas tanah tersebut dan seterusnya untuk mendapatkan kembali tanah tersebut daripada Si Penipu.

PELUANG UNTUK MENDAPATKAN SEMULA HAKMILIK TANAH

14. Walaupun begitu, ianya tidak lah selurus atau semudah yang disangka. Sekiranya tanah tersebut masih dimiliki oleh pihak ketiga, maka peluang untuk mendapatkan semula tanah tersebut adalah cerah, selama mana syarat-syarat dan bukti-bukti tertentu dapat dipenuhi.

Contoh: Nor mempunyai sebidang tanah. Namun hakmilik tanah tersebut telah bertukar tangan kepada Hafeez dengan cara pemalsuan tandatangan dan penipuan. 

Sekiranya tanah tersebut masih lagi berdaftar di atas nama Hafeez sebagai immediate purchaser atau pembeli seterusnya, maka Nor mempunyai peluang untuk mendapatkan semula tanah tersebut dari Hafeez kerana hakmilik yang dimiliki oleh Hafeez adalah tergantung (Deferred) dan boleh dicabar.

15. Namun sekiranya pihak ketiga tersebut telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain, maka kes anda akan menjadi lebih rumit dan peluang untuk mendapatkan tanah tersebut bergantung kepada dua keadaan.

Contoh: Nor mempunyai sebidang tanah. Namun hakmilik tanah tersebut telah bertukar tangan kepada Hafeez dengan cara pemalsuan tandatangan dan penipuan. Hafeez kemudiannya telah menjual tanah tersebut kepada Mr.Law sebagai subsequent purchaser atau pembeli selepas itu.


16. Keadaan pertama, sekiranya pihak lain tersebut dapat dibuktikan turut bersekongkol dengan pihak ketiga tadi untuk melakukan penipuan, maka terdapat sedikit peluang untuk mendapatkan tanah tersebut semula.

Contoh: Sekiranya Mr.Law sebenarnya turut bersekongkol dengan Hafeez dalam penipuan tersebut, selaras dengan syarat-syarat tertentu maka Nor mempunyai peluang untuk mendapatkan semula tanah tersebut. 

17. Namun sekiranya pihak lain tadi adalah pihak yang membeli tanah tersebut di dalam keadaan bona fide (sangka baik) dan dengan nilai (for value) dan tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang penipuan pihak ketiga, maka peluang untuk mendapatkan semula tanah tersebut adalah sangat rendah.

Contoh: Mr.Law membeli tanah tersebut daripada Hafeez tanpa mengetahui atau terlibat dengan penipuan yang dilakukan oleh Hafeez terhadap Nor. Maka, selaras dengan syarat-syarat tertentu, peluang untuk mendapatkan semula tanah tersebut adalah tipis dan sukar.

18. Oleh sebab itu lah, anda tidak boleh berlengah-lengah untuk mendapatkan nasihat peguam dan memulakan tindakan di Mahkamah. Kelewatan anda untuk bertindak mungkin boleh menyebabkan anda kehilangan tanah tersebut selamanya-lamanya.

 

tipu tanah, tipu pejabat tanah


0 Pertanyaan & Jawapan

Anda mempunyai sebarang pertanyaan? Tanya saya di sini atau whatsapp saya dengan klik butang whatsapp di skrin atau isi borang pertanyaan.