>

KEMBALI KE PERNIAGAAN : BAGAIMANA UNTUK MEMULIHKAN PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT KEDALAM DAFTAR SYARIKAT MENGIKUT AKTA SYARIKAT 2016.

pemotongan nama syarikat 2023


Anda mungkin sedang mengalami masalah jika nama syarikat anda dipotong dari daftar syarikat oleh Pendaftar Syarikat. Ini mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor, seperti ketidakpatuhan terhadap Akta Syarikat atau tidak menjalankan perniagaan. Namun, jangan risau, terdapat cara untuk memulihkan nama syarikat anda ke dalam daftar syarikat di bawah Akta Syarikat 2016. 

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan beberapa faktor yang menyebabkan nama atau pendaftaran syarikat anda dipotong selaras dengan peruntukan Akta Syarikat 2016 serta langkah-langkah untuk memulihkan nama syarikat anda ke dalam pendaftaran daftar syarikat SSM.


KEADAAN YANG MUNGKIN MENYEBABKAN NAMA SYARIKAT ANDA DIPOTONG


1. Pendaftar Syarikat dibenarkan untuk memotong nama dan/atau pendaftaran mana-mana syarikat di bawah seksyen 549 Akta Syarikat 2016 jika syarikat tersebut tidak menjalankan perniagaan atau melanggar Akta tersebut.

2. Nama atau pendaftaran sebuah syarikat juga boleh dipotong jika syarikat tersebut digunakan untuk tujuan haram, atau jika syarikat itu telah digulung namun tiada pelikuidasi yang bertindak, atau terdapat aset yang tidak mencukupi untuk membayar kos untuk mendapatkan perintah untuk membubarkan syarikat.

KESAN PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT


3. Jika sebuah syarikat dipotong di bawah s.549 Akta Syarikat 2016, kesannya adalah syarikat tersebut boleh dibubarkan.

4. Walau bagaimanapun, pengarah, pegawai, dan ahli syarikat masih akan bertanggungjawab terhadap sebarang hutang atau tanggungjawabyang belum diselesaikan, dan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap mereka seolah-olah syarikat tersebut tidak dipotong.

5. Ini bermakna tanggungjawab mereka berterusan walaupun syarikat tidak lagi wujud.

6. Mahkamah masih mempunyai kuasa untuk melikuidasi sebuah syarikat walaupun namanya telah dipotong dari daftar syarikat, tetapi hanya jika terdapat bukti bahawa syarikat tersebut mempunyai aset yang boleh dicarikan atau direalisasikan.

7. Ini bermakna Mahkamah masih boleh mengeluarkan perintah penggulungan dan mengagihkan asetnya kepada pemiutang syarikat atau pemegang kepentingan lain.

8. Jika Mahkamah mengeluarkan perintah likuidasi untuk sebuah syarikat yang namanya telah dipotong dari daftar syarikat, pelikuidasi hanya akan dikehendaki untuk mencari dan meraih sebarang aset yang masih ada dalam syarikat, kerana tidak ada lagi entiti perniagaan yang aktif untuk diuruskan atau dijalankan.

BAGAIMANA UNTUK MEMULIHKAN NAMA SYARIKAT ANDA KE DALAM PENDAFTARAN DI BAWAH AKTA SYARIKAT?


9. Seksyen 555 Akta Syarikat memberikan kuasa kepada seseorang yang terkesan dengan keputusan Pendaftar untuk memotong nama syarikat mereka daripada pendaftaran, untuk memohon ke Mahkamah bagi memulihkan nama syarikat ke dalam pendaftaran dalam tempoh tujuh tahun dari tarikh penyemakkan semula.

10. Jika Mahkamah berpuashati bahawa syarikat masih beroperasi pada masa disenaraihitamkan atau adalah adil untuk memulihkan nama syarikat tersebut maka, melalui permohonan bersama dengan dokumen-dokumen sokongan yang akan difailkan oleh peguam yang dilantik, serta sekiranya tiada bantahan daripada pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Mahkamah boleh mengeluarkan perintah pemulihan dan memberi arahan untuk memasukkan semula nama syarikat tersebut pada kedudukan yang sama seolah-olah nama syarikat tidak dipotong.

11. Setelah Pendaftar menerima salinan perintah Mahkamah tersebut, syarikat tersebut akan dianggap terus wujud seolah-olah namanya tidak dipotong.

_________________________

Penafian: Rencana ini diterbitkan dengan tujuan untuk kesedaran dan pengetahuan umum. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam rencana ini tidak boleh dijadikan panduan untuk memulakan tindakan undang-undang secara sendirian, tanpa terlebih dahulu merujuk kepada seorang peguam yang berpengalaman.

Untuk sebarang maklumat lanjut berkenaan dengan rencana ini atau untuk mengatur sesi konsultasi guaman, anda boleh berhubung dengan mana-mana peguam pilihan anda, atau pun anda boleh menghubungi kami melalui whatsapp dengan menekan imej diatas.

0 Pertanyaan & Jawapan

Anda mempunyai sebarang pertanyaan? Tanya saya di sini atau whatsapp saya dengan klik butang whatsapp di skrin atau isi borang pertanyaan.