>

LANGGAR HAKCIPTA DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIAMBIL

saman hakcipta

LANGGAR HAKCIPTA. APAKAH TINDAKAN DAN REMEDI YANG BOLEH DIAMBIL

Anda mempunyai karya yang dilindungi oleh Hakcipta? Anda mendapati karya anda telah diplagiat dan diedarkan kepada umum tanpa persetujuan atau kebenaran anda? Apakah tindakan dan remedi yang boleh dituntut bagi perlanggaran hakcipta di Malaysia?

APAKAH PERLANGGARAN HAKCIPTA?

1. Perlanggaran hakcipta pada lazimnya berlaku apabila seseorang melakukan tindakan seperti menciplak, mengguna, mengedar, menyewakan atau menjual sesuatu karya hakcipta tanpa kebenaran ataupun lesen daripada pemilik hakcipta tersebut.

APAKAH TINDAKAN DAN REMEDI YANG BOLEH DIAMBIL?

2. Tindakan yang terbaik adalah tindakan melalui Saman di Mahkamah. Apabila pemilik kepada karya hakcipta mengambil tindakan di Mahkamah terhadap individu yang melanggar hakcipta tersebut, di antara remedi yang boleh dituntut daripada individu tersebut adalah seperti berikut:

(a) Perintah Injunksi

(b) Gantirugi

(c) Akaun Keuntungan

(d) Gantirugi Statutori

(e) Apa-apa perintah yang difikir bersesuaian oleh Mahkamah.

APA ITU PERINTAH INJUNKSI?

3. Perintah Injunksi, di dalam bahasa mudahnya, adalah satu perintah khas oleh Mahkamah yang menghalang suatu pihak daripada terus melakukan sesuatu tindakan. Ianya turut termasuk perintah khas agar sesuatu tindakan dijalankan oleh pihak tersebut.

4. Di dalam konteks perbincangan di sini, Perintah Injunksi pada lazimnya melibatkan arahan Mahkamah agar perbuatan menciplak, mengedar atau menjual sesuatu karya hakcipta tersebut dihentikan.

APA ITU GANTIRUGI?

5. Gantirugi pula adalah bayaran pampasan yang perlu dibayar oleh individu yang melanggar hakcipta kepada pemilik karya. 

definisi hakcipta di malaysia

APA ITU AKAUN KEUNTUNGAN?

6. Akaun keuntungan atau pun accounts of profit adalah sejenis gantirugi yang boleh dituntut apabila pihak yang melanggar hakcipta telah mengaut keuntungan hasil daripada perlanggaran hakcipta tersebut.

7. Ini membolehkan pemilik hakcipta mendapatkan kesemua keuntungan yang telah dibuat melalui penjualan atau penyewaan sesuatu karya hakcipta daripada pihak yang melanggar hakcipta tersebut.

APA ITU GANTIRUGI STATUTORI?

8. Gantirugi statutori adalah gantirugi wajib yang perlu dibayar oleh pihak yang melanggar hakcipta tersebut. Pihak yang melanggar hakcipta boleh dikenakan kedua-dua gantirugi dan gantirugi wajib jika didapati melanggar hakcipta.

9. Amaun gantirugi statutori ini adalah tidak lebih daripada RM25,000.00 bagi setiap karya tetapi tidak boleh lebih daripada RM500,000.00 secara keseluruhan.

PERINTAH YANG DIFIKIRKAN SESUAI OLEH MAHKAMAH.

10. Perintah yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah bermaksud apa-apa perintah selain daripada remedi-remedi yang dinyatakan di atas.

Untuk maklumat lanjut, rujuk pautan berikut:

👉 Apa itu Hakcipta (Copyright)

👉 Jenis karya yang dilindungi Akta Hakcipta.

👉 Tempoh masa perlindungan Hakcipta

👉 Karya yang tidak dilindungi Hakcipta

👉 Tindakan apabila Hakcipta dilanggar

👉 Kesalahan Hakcipta yang boleh didakwa

undang undang hakcipta

Hubungi kami di 0129797494 atau menerusi email di norhafeezlaw@gmail.com atau menerusi kotak pertanyaan untuk sebarang maklumat lanjut.  

salahguna hakcipta

0 Pertanyaan & Jawapan

Anda mempunyai sebarang pertanyaan? Tanya saya di sini atau whatsapp saya dengan klik butang whatsapp di skrin atau isi borang pertanyaan.