>

SAMAN MALU / FITNAH - SLANDER DAN LIBEL

saman maluSAMAN MALU / FITNAH - PERBEZAAN DI ANTARA LIBEL DAN SLANDER.

Tindakan Saman Malu / Fitnah hanya boleh dimulakan apabila wujudnya fitnah; suatu tuduhan atau tohmahan yang boleh dibuktikan sebagai palsu. Terdapat dua jenis fitnah disisi undang-undang; yang pertama adalah fitnah jenis Libel; dan yang kedua adalah fitnah jenis Slander. Apakah perbezaan kedua-dua jenis fitnah ini dan apakah signifikan perbezaan kedua-dua jenis fitnah ini?

APA ITU LIBEL?

1. Libel secara lazimnya boleh difahami sebagai fitnah yang dibuat secara bertulis (writing), bercetak (print) ataupun secara bentuk kekal (permanent form). 

2. Ini termasuk kenyataan-kenyataan ataupun imej-imej yang membawa maksud fitnah, yang disebarkan melalui surat, email, penulisan di media sosial dan sebagainya.

3. Sebagai contoh, sekiranya Ahmad telah menyebarkan suatu tuduhan palsu terhadap Ali melalui media sosial, maka Ahmad telah melakukan fitnah libel terhadap Ali, dan Ali boleh memfailkan tindakan saman terhadap Ahmad. 

APA ITU SLANDER?

4. Slander pula secara kebiasaannya boleh diertikan sebagai fitnah/tohmahan yang dibuat melalui ucapan atau percakapan (spoken words) ataupun gerak isyarat (gesture) dan tidak dicetak di dalam mana-mana bentuk.

5. Sebagai contoh, sekiranya Ahmad telah membuat satu tohmahan terhadap Ali melalui ucapannya kepada pihak ketiga, maka Ahmad telah melakukan fitnah Slander dan Ali boleh memfailkan tindakan saman terhadap Ahmad.
APAKAH SIGNIFIKAN PERBEZAAN DI ANTARA LIBEL DENGAN SLANDER?

6. Perbezaan di antara Libel dan Slander amatlah penting di dalam suatu tindakan saman di Mahkamah. Ini adalah kerana syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu boleh memfailkan tindakan bagi Libel dan Slander adalah berbeza.

7. Bagi Saman Malu / Fitnah Libel, orang yang menyaman hanya perlu membuktikan bahawa terdapatnya kenyataan fitnah, kenyataan fitnah tersebut merujuk kepada orang yang menyaman dan kenyataan fitnah tersebut disebarkan kepada pihak ketiga.

8. Bagi Saman Malu / Fitnah Slander pula, selain daripada syarat-syarat yang sama dengan Fitnah Libel, satu lagi syarat yang perlu dipenuhi oleh orang yang menyaman adalah keperluan untuk menunjukkan bahawa beliau telah mengalami kerugian khusus disebabkan oleh fitnah yang disebarkan.

APAKAH KERUGIAN KHUSUS DALAM FITNAH?  

9. Kerugian khusus (special damages) bagi maksud tindakan Saman Malu / Fitnah boleh ditakrifkan sebagai kerugian samada berbentuk kewangan (pecuniary) ataupun boleh dianggar atau dinilai dalam bentuk kewangan.

10. Sebagai contoh, disebabkan oleh fitnah yang disebarkan oleh Ahmad, Ali telah mengalami kerugian di dalam bentuk kehilangan pekerjaan atau jawatan ataupun kontrak. Selama mana kerugian tersebut boleh dinilai dalam bentuk kewangan, maka ianya dianggap sebagai kerugian khusus disisi undang-undang fitnah.

11. Kerugian-kerugian khusus ini juga perlu dinyatakan di dalam tuntutan. Butir-butir terperinci hendaklah juga dinyatakan dan sebarang bentuk bukti dokumen untuk menyokong kerugian khusus tersebut juga perlu dinyatakan.

12. Kegagalan untuk menyatakan butir-butir kerugian khusus ini boleh menyebabkan saman dibatalkan oleh Mahkamah.

13. Namun begitu, terdapat beberapa keadaan di mana berlakunya satu fitnah melalui ucapan dan orang yang ingin menyaman tidak perlu memberikan butir-butir kerugian khusus.  

Kami juga menyediakan Borang Kes yang anda boleh isi untuk mengetahui secara lebih mudah dan cepat samada anda mempunyai kes fitnah atau pun tidak. Klik BORANG KES FITNAH NORHAFEEZLAW

_________________________


Penafian: Rencana ini diterbitkan dengan tujuan untuk kesedaran dan pengetahuan umum. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam rencana ini tidak boleh dijadikan panduan untuk memulakan tindakan undang-undang secara sendirian, tanpa terlebih dahulu merujuk kepada seorang peguam yang berpengalaman.

Untuk sebarang maklumat lanjut berkenaan dengan rencana ini atau untuk mengatur sesi konsultasi guaman, anda boleh berhubung dengan mana-mana peguam pilihan anda, atau pun anda boleh menghubungi kami melalui whatsapp dengan menekan imej diatas.


0 Pertanyaan & Jawapan

Anda mempunyai sebarang pertanyaan? Tanya saya di sini atau whatsapp saya dengan klik butang whatsapp di skrin atau isi borang pertanyaan.